Thiết kế board mạch-Hệ thống nhúng-Linux theo yêu cầu Sản Phẩm Nổi Bật

LCD2004 Xanh Dương, Giao Tiếp I2C

Giá: 120,000 VNĐ Mua ngay

Cảm Biến Gas-MQ6

Giá: 50,000 VNĐ Mua ngay

Kit STM8S105K4T6

Giá: 65,000 VNĐ Mua ngay

Mạch Nạp Ti CC debugger

Giá: 410,000 VNĐ Mua ngay

Mạch Nạp STM8,STM32 ST-link V2

Giá: 115,000 VNĐ Mua ngay

Đăng nhập thành viên

Chat với chúng tôi

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán