Sản phẩm mới

Module WiFi ESP8266 ESP-01 8-Pins

Giá: 80,000 VNĐ Mua ngay

MSP430G2452 20 chân TSSOP-20

Giá: 35,000 VNĐ Mua ngay

Bộ Gửi Cảnh Báo Qua SMS CH128

Giá: 3,200,000 VNĐ Mua ngay

Module SIM800C

Giá: 380,000 VNĐ Mua ngay

Module Wi-Fi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

Giá: 140,000 VNĐ Mua ngay

Module Thời Gian Thực DS1307 RTC

Giá: 30,000 VNĐ Mua ngay

Module Nguồn ADJ XL4005/5A

Giá: 45,000 VNĐ Mua ngay

Motor Bơm Nước Mini 5V

Giá: 35,000 VNĐ Mua ngay

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y0A21

Giá: 160,000 VNĐ Mua ngay

Cảm Biến Mực Nước

Giá: 28,000 VNĐ Mua ngay

Màn Hình OLED 128x64 0.96inch

Giá: 105,000 VNĐ Mua ngay

KIT Launchpad MSP430

Giá: 270,000 VNĐ Mua ngay

Motor SERVO MG995 Bánh Răng Kim Loại

Giá: 110,000 VNĐ Mua ngay

Cảm Biến Âm Thanh MIC

Giá: 55,000 VNĐ Mua ngay

Cảm Biến Góc Nghiêng 2 Trục

Giá: 55,000 VNĐ Mua ngay

Bàn Phím Ma Trận 4x4 Button

Giá: 25,000 VNĐ Mua ngay

Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20

Giá: 25,000 VNĐ Mua ngay

Đăng nhập thành viên

Chat với chúng tôi

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán