Thiết kế board mạch-Hệ thống nhúng-Linux theo yêu cầu Atmel AVR - Arduino

Arduino Uno R3 Chíp Cắm DIP-28

Giá: 160,000 VNĐ Mua ngay

Arduino Mini Pro (ATMEGA328P)

Giá: 65,000 VNĐ Mua ngay

Mạch nạp ATMEGA, AT89(C,S)

Giá: 60,000 VNĐ Mua ngay

Đăng nhập thành viên

Chat với chúng tôi

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán