Sản phẩm
 • Bộ Gửi Cảnh Báo Qua SMS CH128

 • Mã SP: PJG128C
 • Giá : 3.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Thông tin chi tiết
 • Đọc 128 kênh lỗi (On/Off) điện áp 24VDC. Nếu phát hiện có lỗi sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo đến 1 trong 8 số điện thoại được cài đặt trước.
 • Cài đặt tối đa được 8 số điện thoại nhận tin nhắn báo lỗi, trong đó 2 số điện thoại Admin (2 số ‘A’, ‘B’ này đều nhận được tất cả 128 tin nhắn cảnh báo).
 • Nội dung tin nhắn cảnh báo lỗi của kênh 1 à 102 là cố định, từ kênh 103 à 128 có thể đổi được thông qua cú pháp gửi từ điện thoại.
 • Cài đặt chức năng thông qua bàn phím cảm ứng và hiển thị LCD20x4
 • Nguồn cung cấp 12VDC.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 

 

 

 

B1: Nhấn Button S1 trên Board cho đến khi vào “--Setting mode—"

B2: Nhập các số điện thoại sẽ nhận được tin nhắn khi có lỗi (Bỏ qua nếu đã có số điện thoại)

                        1à “Phone Number”

 • b1: Nhấn 1 để vào mode “Phone Number”
 • b2: Nhấn ñ hoặc ò di chuyển lên xuống chọn số điện thoại (A-B-C-D-E-F-G-H) cần nhập " Nhấn ü cho phép nhập số điện thoại " nhấn số cần nhập tương ứng  và chọn Õ xóa ký tự nếu nhập sai " Nhấn < để lưu tạm " Nhấn Å để thoát đồng thời lưu vào bộ nhớ thiết bị hoặc nhấn ñ ,ò chọn số muốn nhập tiếp theo.
 • B3: Chọn lỗi nào sẽ gửi đến số điện thoại nào, tương ứng với 128 kênh báo lỗi chọn số vào mỗi kênh đó.

  à “Channel”

 • b1: Nhấn 2 để vào mode “Channel”
 • b2: Nhấn ñ hoặc ò di chuyển lên xuống một nhóm 4 kênh.
 • b3: Nhấn ü di chuyển xoay vòng trong nhóm 4 kênh hiện tại
 • b4: Nhấn số 1-8 tương ứng với 8 số điện thoại (A-B…G-H) đã cài đặt trong mode “Phone Number” trước đó, Nhấn 9 để chọn nhanh tất cả các số điện thoại,  nhấn Õ để xóa.
 • b5: Trở lại b2 để cài đặt kênh khác hoặc nhấn Å để thoát và lưu
 • B4: Dùng SMS để cấu hình các kênh dự phòng (103 à 128) nếu không dùng kênh dự phòng có thể bỏ qua.

  à “Config”

 • Cú pháp tin nhắn: Set:xxx-yyyyyyyyyyyy
 • Trong đó:
  • xxx là số kênh cần cài đặt.
  • y là nội dung tin nhắn.
   • Lưu ý:
    • xxx nằm trong đoạn [103;128].
    • Số ký tự ‘y’ luôn là 12 ký tự, nếu số ký tự ‘y’ ít hơn 12 nhập thêm khoảng trắng để được 12 ký tự
 • B5: Nhấn Å để thoát –Setting Mode--

   Bảng tóm lượt chức năng

  Phím

  Chức năng

  Phone Number

  Channel

  Config

  0 - 9

  Nhập số điện thoại nhận tin nhắn

  Từ 1 đến 8 tương ứng với 8 người nhận tin nhắn  A, B, C, D, E, F, G, H

   

  Õ

  Xóa ký tự trước đó

  Xóa người nhận tin nhắn

   

  <

  Lưu tạm số điện thoại đã nhập

   

   

  ü

  Chọn số cần nhập

  Di chuyển từng kênh trong nhóm

   

  Å

  Thoát và lưu

  Thoát và lưu

  Thoát

  ñ

  Di chuyển lên

  Di chuyển lên nhóm 4 kênh

   

  ò

  Di chuyển xuống

  Di chuyển xuống nhóm 4 kênh

   

  Nhấn Button S1 trên board để vào –Setting mode--

  Hướng dẫn phần cứng

 • Mainboard chia thành 2 hàng Connector 2 bên và có đánh số thứ tự từ 1 đến 128.
 • VDC 12V: Cấp nguồn 12VDC và chờ mainboard khởi động hoàn thành LCD hiển thị “Mutil Channel”
 • Vr LCD: Chỉnh độ tương phản LCD
 • Sim Card: Khe cắm thẻ sim

Video Hướng dẫn

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tại về tại đây


 Sản phẩm cùng loại

Đăng ký đặt hàng

dat hang

Đăng nhập thành viên

Chat với chúng tôi

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán