Thiết kế board mạch-Hệ thống nhúng-Linux theo yêu cầu BreadBoard

Break Board MB102

Giá: 30,000 VNĐ Mua ngay

Bảng Mạch Xuyên Lỗ (7x3 cm)

Giá: 10,000 VNĐ Mua ngay

Bảng Mạch Xuyên Lỗ (15x10 cm)

Giá: 25,000 VNĐ Mua ngay

Đăng nhập thành viên

Chat với chúng tôi

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán