Thiết kế board mạch-Hệ thống nhúng-Linux theo yêu cầu Nhiệt độ - Độ ẩm - Độ bụi

Cảm Biến Độ Ẩm Đất

Giá: 35,000 VNĐ Mua ngay

Đầu Đo Nhiệt Độ DS18B20

Giá: 45,000 VNĐ Mua ngay

Cảm Biến Độ Bụi GP2Y1010AU0F

Giá: 180,000 VNĐ Mua ngay

Đăng nhập thành viên

Chat với chúng tôi

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán