Thiết kế board mạch-Hệ thống nhúng-Linux theo yêu cầu Phụ Kiện

Tải giả 1A/2A

Giá: 30,000 VNĐ Mua ngay

Module Âm Thanh PAM8403 3Wx2

Giá: 20,000 VNĐ Mua ngay

Module Chuyển Đổi UART - RS485

Giá: 35,000 VNĐ Mua ngay

USB - UART (đã qua sử dụng)

Giá: 10,000 VNĐ Mua ngay

Break Board MB102

Giá: 30,000 VNĐ Mua ngay

Bảng Mạch Xuyên Lỗ (7x3 cm)

Giá: 10,000 VNĐ Mua ngay

Bảng Mạch Xuyên Lỗ (15x10 cm)

Giá: 25,000 VNĐ Mua ngay

Dây BUS Đực - Cái 10cm (40 sợi)

Giá: 22,000 VNĐ Mua ngay

Dây BUS Cái - Cái 10cm (40 sợi)

Giá: 22,000 VNĐ Mua ngay

Dây BUS Cái - Cái 20cm (40 sợi)

Giá: 28,000 VNĐ Mua ngay

Dây BUS Đực - Cái 20cm (40 sợi)

Giá: 28,000 VNĐ Mua ngay

Dây BUS Đực - Cái 30cm (40 sợi)

Giá: 32,000 VNĐ Mua ngay

Dây BUS Cái - Cái 30cm (40 sợi)

Giá: 32,000 VNĐ Mua ngay

Đăng nhập thành viên

Chat với chúng tôi

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán