Thiết kế board mạch-Hệ thống nhúng-Linux theo yêu cầu Relay

Module 8 Relay - Cách Ly Opto - 5V

Giá: 110,000 VNĐ Mua ngay

Module 4 Relay - Cách Ly Opto - 5V

Giá: 60,000 VNĐ Mua ngay

Module 2 Relay - Cách Ly Opto - 5V

Giá: 45,000 VNĐ Mua ngay

Module 1 Relay - Cách Ly Opto - 5V

Giá: 35,000 VNĐ Mua ngay

Module 1 Relay - 5V Kích Transistor

Giá: 25,000 VNĐ Mua ngay

Đăng nhập thành viên

Chat với chúng tôi

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán